Bu branşın eğitim süresi 143 saattir.

Bu programda kursiyere, tel kırma tekniklerine uygun desen araştırıp hazırlayabilme, araç gereci işlemeye hazırlayabilme ve teknikleri uygulayabilme becerisi kazandırılır.

Konu Başlıkları: İş sağlığı ve güvenliği, geleneksel Türk işlemeleri, desen hazırlama, işlemeye hazırlık, tel kırma tekniği, ürünlerin bakımı ve onarımı.

İstihdam Alanları: Bu branşta eğitim alanlar turistik ve hediyelik eşya, çeyiz, ev tekstili üretimi yapan işletme ve atölyelerde, modaevlerinde çalışabilir, evlerinde üretim yapabilirler.