Bu branşın eğitim süresi 46 saattir.

Program, çocukların algoritmik düşünce sistemlerini nasıl geliştireceklerini öğreterek; problem üreten
değil, problem çözen bir neslin gelişmesini sağlamak ve teknolojiyi sadece kullanan değil üreten bir nesil
oluşturarak, geleceği şekillendirmesine katkı sağlamaktadır. Scratch programı eğlenceli bir ortamda
resim, ses, müzik gibi çeşitli medya araçlarının bir araya getirildiği, animasyon, bilgisayar oyunlarının
tasarlanabildiği, interaktif hikâyelerin anlatılabildiği veya paylaşılabildiği bir görsel programlama dilidir.
Konu başlıkları: Scratch programının kurulumu, sahne ve özellikleri, kuklalar ve özellikleri, diziler aracılığıyla
görsel kod yazımı, kodlama eğitimi.
İstihdam Alanları: Program, çocukların bilişim alanında bilgi ve becerilerini geliştirmelerine yöneliktir

Yayın Tarihi: 18 Ekim 2019 Saat: 11:38