Bu branşın eğitim süresi 128 saattir. Modele uygun teraryumun temel tekniklerini ve değişik aksesuarları kullanarak, süsleme yapabilen kişidir.
Konu başlıkları: Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği, renk, model tasarlama, aksesuar hazırlama, teraryum
yapımı.
İstihdam alanları: Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler el sanatları teknolojisi sektöründe, küçük
veya büyük ölçekli işletmelerde, ev aksesuarı yapan atölyeler, turistik ve hediyelik eşya üretimi yapan
işletmeler, kendi iş yerinde veya evinde vb. yerlerde çalışabilirler.