ANASAYFA > Branşlarımız > Metal Teknolojisi > TİG (ARGON)KAYNAKÇILIĞI


Bu branşın eğitim süresi 360 saattir.

Tig kaynak tekniklerini, büyük çaplı boruların kaynatılması tekniklerini, temel metal şekillendirme tekniklerini, kaynakçılık tekniklerini uygulayabilme bilgi ve becerisini sağlamaya yönelik bir programdır.

Konu Başlıkları: Oksi-gaz ile kaynak dikişi çekmek, elektrik ark kaynağı ile kaynak dikişi çekmek, elektrik ark kaynağı ile küt ek ve bindirme kaynağı yapmak, elektrik ark kaynağı ile yatay köşe kaynaklarını yapmak, elektrik ark kaynağı ile küçük çaplı boruların ve profillerin yatayda kaynağını yapmak, selülozik ve bazik elektrotla küt ek kaynağı yapmak, büyük çaplı boruların kaynağını yapmak, tig kaynağı ile çeşitli metallerin kaynağını yapmak.

İstihdam Alanları: Mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri kazanan bireyler metal teknolojisi alanında; makine metal sektöründeki fabrikalarda, metal işleri atölyeleri vb. yerlerde, doğalgaz tesisatı işlerinde, termik santrallerde çalıştırılabilirler.