Bu branşın süresi 128 saattir.

Eğitimler doğru araç-gereç kullanarak tekniğine uygun turistik eşyalar yapabilen bireyler yetiştirmeye
yöneliktir.
Konu Başlıkları: Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği, turistik ve hediyelik eşyalar, hediyelik eşya ambalajları.
İstihdam Alanları: Programı başarıyla tamamlayanlar el sanatları teknolojisi alanında; küçük veya büyük
ölçekli işletmelerde, yapma çiçek üretimi yapan atölyelerde, kendi iş yerlerinde veya evinde vb. yerlerde
çalışabilirler.