Toplumların yaşantı şekilleri, tarihi gelişimleri farklı olması nedeniyle, müzikte de çeşitlilik ortaya çıkar. Bu nedenle Türk toplumunun da kendine özgü müziği vardır. Türk Müziği de bunlardan birisidir. Türk Müziği eğitim ve öğretimindeki temel esas; konuyla ilgilenenlerin bu anlamdaki teorik ve pratik bilgilere layıkîyle ulaşabilmelerini sağlamaktır. Bilimsel inceleme, araştırma ve çalışmalar yaparak kültür muhtevamızı oluşturan musıkîmizi işlemek, geliştirmek, yüceltmek, yaymak böylece millî öze, kaynağa ve sisteme dayalı çağdaş Türk Müziğinin oluşmasını ve gelişmesini sağlamaktır. Bu bağlamda bünyemizdeki Sertifikalı Kurs Süresi 124 saattir.

Yayın Tarihi: 2 Ağustos 2011 Saat: 1:22