Bu branşın eğitim süresi 80 saattir.

Bu program; Bilgisayarlı muhasebede yazılım tabanlı program kullanımında paket programı kurup çalıştıran, programın genel tanımlarını yapan, programda ön muhasebe, muhasebe ve işletme defteri işlemlerini yapabilme becerisi kazandıran eğitim programıdır.

Konu Başlıkları: MİKRO V15 programlarını kurmak, MİKRO V15 programında ön muhasebe işlemlerini yapmak, MİKRO V15 programında muhasebe işlemlerini yapmak, MİKRO V15 programında İşletme defteri işlemlerini yapmak.

İstihdam Alanları: Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler muhasebe ve finans alanında; finans, muhasebe ve dış ticaret gibi ticari faaliyeti olan her türdeki kurum/kuruluşlar, muhasebe, muhasebe ve mali müşavirlik, yeminli mali müşavirlikler, şirket ve işletmelerin muhasebe birimleri vb. yerlerde çalışabilirler.