Bursa Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (BUSMEK) her geçen gün kaliteli eğitim anlayışını yenilemek ve iyileştirmek adına adım atıyor. 12-13 Temmuz 2018 tarihleri arasında Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından yapılan Belgelendirme sonucuna göre TS EN ISO 9001:2015 standardına geçiş süreci başarı ile tamamlandı.

Kasım 2017’de tüm süreç sorumluları tarafından yeni sistemin eğitimi alındı. TSE yetkilileri tarafından verilen eğitimde kalite yönetim sisteminin prensipleri, PUKÖ (Planla, Uygula, Kontrol Et, Önlem Al) modeli, risk tabanlı düşünme ve ISO 9001:2015 kalite yönetim sisteminin şartları üzerinde duruldu. Eğitim sonunda süreç sorumlularımız aldıkları eğitimler neticesinde yeni sistem için hazırlıklarını tamamladılar.

2 gün boyunca süren incelemeler sonucunda TS EN ISO 9001:2015 standardına geçiş yapmaya yönelik Belge Yenileme (Geçiş) tetkikleri gerçekleştirilmiş ve hiçbir uygunsuzluk bulunmamıştır. TSE tarafından görevlendirilen tetkik ekibi, çalışmalarına önce tüm süreç sorumluları ile birlikte açılış toplantısı yaparak başladı. Baş denetçi Ahmet Parlatan ile Denetçi Mustafa Ekin’den oluşan Tetkik Ekibi, yaptığı incelemeler sonucunda, BUSMEK’in eğitim, iletişim ve yönetim alanında başlattığı kalite çalışmalarının seviyesini koruduğunu tespit ederek, TSE EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi belgesinin 2018 yılı için de yenilenmesinin uygun olduğunu kararlaştırmıştır.

Tetkik gerçekleştirilmeden önce her yıl düzenli olarak kursiyer ve personel memnuniyet anketleri uygulanmakta, buradan elde edilen veriler dikkate alınarak iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır.

Tetkik için kurumumuzu ziyaret eden TSE ekibi bu sonucun elde edilmesinde katkısı bulunan tüm çalışanlarımıza teşekkür ederek başarılar diledi.

Yayın Tarihi: 17 Temmuz 2018 Saat: 9:40