Bu Branşın Eğitim Süresi 120 saat‘tir.

Bu program, kursiyerlere basit düzeyde ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına Almancada bilinen günlük ifadeleri dinleme, okuma, yazma, konuşma ve iletişim kurma bilgi ve becerisini kazandırmayı hedeflemektedir.

Konu Başlıkları: Ben ve yakın çevrem, günlük yaşam, insanların görünüşleri ve tanımlamalar, zaman ve mekan, sosyal hayat.

İstihdam Alanları: Almanca dil öğreniminin başlangıç seviyesini içeren program, bu dilin öğrenimi için bir temel niteliği taşımaktadır.