Bu branşın eğitim süresi 300 saattir.

Bağlamayı, bozuk düzende temel düzeyde, genel müzik teori ve tekniklerine uygun olarak çalabilme becerisi kazandıran programdır.

Konu başlıkları: Müziğin Temel Öğeleri, Bozuk Düzende Hüseynî (Kerem) Dizisi, Bozuk Düzende İki ve Üç Zamanlı Ritim Kalıpları, Bozuk Düzende Beş ve Yedi Zamanlı Ritim Kalıpları, Bozuk Düzende Sekiz ve Dokuz Zamanlı Ritim Kalıpları, Bozuk Düzende Rast ve Sabâ (Derbeder-Kalenderî) Dizisi, Bozuk Düzende Kürdî ve Hicaz (Garip) Dizisi, Bozuk Düzene Uygun Halk Müziği Repertuarı.

İstihdam Alanları: Müzik ve Gösteri Sanatları alanı altında sertifika programına katılan kursiyerler, mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri kazanabilirler. Bir meslek kazandırmaya yönelik değildir.