Müzik insanların yaşam değerlerinden biridir. Bu nedenle insanların olduğu her yerde müziğin olması kaçınılmazdır. Halk müziğinin en büyük özelliği; üretildiği toplumun değerleri, inançları, dili, acıları, sevinçleri ve dili ile örülmüş olmasıdır. Bu müziği söyleyenler gittikleri her bölgeye müziklerini taşımışlar, aynı zamanda farklı bölgelerin müziklerini de kendi müzik kültürlerine adapte etmişlerdir. Halk müziğinin üretiminde iki önemli kaynak dikkat çeker. Birincisi aşıklar, ikincisi türkü yakıcılar. Bu kişilerin ürettikleri zamanla toplum içinde anonimleşerek, asıl kaynağı unutulur. Bu güzellikleri yaşatmada enstrüman olarak bağlama da büyük rol oynamaktadır. Bu bağlamda bünyemizdeki Sertifikalı Kurs Süresi 116 saattir.

Yayın Tarihi: 2 Ağustos 2011 Saat: 1:22