Bu branşın eğitim süresi 252 saat‘tir.

Program genel muhasebe kavramları, mali tabloların oluşturulması, bilanço, ticari belgeler, yevmiye defteri,
büyük defter ve mizan eğitimleri sonucunda büro işlerini yapabilme bilgi ve becerisinin kazandırıldığı
eğitim programıdır.
Konu Başlıkları: Bilanço, defterler- mizan, varlık hesapları, kaynak hesapları ve nazım hesaplar başlıkları
altında eğitimler verilmektedir. Ayrıca yapılan tüm işlemlerin ETA SQLV8 muhasebe paket programında
uygulamalı olarak işlenmesi sağlanmaktadır.
İstihdam Alanları: Bu programı başarıyla tamamlayanlar, muhasebe, finans ve dış ticaret gibi faaliyetleri
olan iş yerlerinde genel muhasebe işlemleri yapabilir ve şirketlerin muhasebe birimlerinde çalışabilirler