Bu branşın eğitim süresi 40 saattir.

Bu programa devam eden öğrencilere temel düzeyde bilgisayar kullanma becerisi kazandırılır.

Konu Başlıkları: Kelime işlemci yazılımı ile belgeler hazırlaması, kelime işlemci programları menülerini kullanması, belgeleri dizinlerde saklaması, belgeleri özelleştirmesi.

İstihdam Alanları: Program, temel düzeyde bilgisayar kullanımını öğreterek öğrencilerin bireysel gelişimlerine katkıda bulunmayı ve istihdam edilebilirliklerini arttırmayı hedefler.

Yayın Tarihi: 12 Aralık 2017 Saat: 11:18