BUSMEK  Online sistem üzerinden veya kurs merkezlerinden  başvuru yaptığınızda  aşağıda belirtilen şartları kabul etmiş sayılırsınız.

1-    Bursa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürlüğü’ne bağlı olan BUSMEK’te tüm hizmetler ücretsizdir. Kursiyer, ürettiği ürünle ilgili malzeme masraflarını karşılamakla yükümlüdür.

2-    BUSMEK bünyesinde her kursiyer bir eğitim dönemi içinde aynı anda iki farklı branşa ön kayıt ve daha sonrasında kesin kayıt yaptırabilir. Başvuru yapmış olduğunuz iki kurstan bir tanesi bittiğinde üçüncü kurs başvurunuzu yapabilirsiniz. Böylece Ekim-Haziran arası eğitim dönenimde toplamda maksimum üç başvuru hakkınız olmaktadır.

3-    Kullanıcılar, verdikleri her bilginin doğru ve geçerli olduğunu kabul eder. Ayrıca bazı branşlarda kursa giriş koşulları (Yaş-Cinsiyet-Mezuniyet-Meslek-Sertifika-Deneyim gibi) mevcuttur koşullar online başvuru alanında açıklamalar sekmesinde belirtilmiştir. Koşullar göz önünde bulundurularak branş seçimi yapılır. Sistemde yanlış beyan edilen bilgilerden dolayı oluşabilecek hatalardan BUSMEK sorumlu olmayacaktır.

4-    Kursiyerler sınıfta şahsi eşyalarını bırakamaz. Aksi durumda ortaya çıkabilecek zararlardan BUSMEK sorumlu değildir.

5-    BUSMEK, kaliteli bir eğitim için demirbaş sayılan malzemeleri temin eder, derslikleri eğitim için uygun hale getirir. Kursiyer, eğitim gördüğü merkezin demirbaşına zarar verdiği takdirde, verdiği zararı karşılamakla yükümlüdür.

6-    Kayıt yaptırılan kurslara devam zorunludur. Ders saati süresinin 1/5 ‘inden fazla derse devam etmezse devamsızlıktan kalır ve kursa devam edemez. Devamsızlıktan kalan kursiyer, devam eden öğretim döneminde kurslarımıza kayıt yaptıramaz.

7-    BUSMEK, eğitim sonunda belirlenen ders saatini dolduran ve başarı gösteren her öğrenciye “Katılım Belgesi veya Kurs Bitirme Belgesi” verir. Ancak devamsızlık ve disiplinsizlik nedeniyle kaydı silinen öğrenci belge alma hakkını kaybeder.

8-    BUSMEK bünyesinde eğitim sonunda, kurslardan başarılı olan kursiyerlerimiz eğitim dönemi değişse de aynı kursa tekrar kayıt yapamazlar.

9-    BUSMEK eğitimcilerinin, idarecilerinin ve kursiyerlerinin kültürel donanımını arttırmak ve onların sosyalleşme sürecine katkıda bulunmak amacıyla seminerler düzenlenmektedir. Kursiyerler, BUSMEK tarafından düzenlenen etkinlik ve seminerlere katılmakla yükümlüdür.

10-  BUSMEK, kursiyerlerinin çalışmalarını, ürünlerini, resim, video vb. kayıtlarını etkinliklerde, sergilerde ve basın yayın organlarında kullanım hakkına sahiptir. Kursiyerler bu ürünlerle ilgili herhangi bir telif veya hak talep edemez.

11-  Kursa geç kalmayı alışkanlık haline getiren, eğitim ve öğretimi aksatan, kursun normal düzenini bozan kursiyerler uyarılır. Yapılan uyarılara rağmen bu tutum ve davranışlarda ısrar edenlerin kurs ile ilişikleri kesilir.

12-  BUSMEK’in Tatil Günleri: 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs,15 Temmuz,30 Ağustos, 29 Ekim ve Dini bayram günlerine rast gelen günlerdir. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı ‘nın ya da valiliğin orta öğretim düzeyindeki okullarda; kar, sel, fırtına vb. sebeplerle eğitime ara verdiği günlerde BUSMEK Kurs Merkezlerinde de eğitime ara verilip ders yapılmamaktadır. BUSMEK ‘in bu tatil günlerinde kursiyeri arayıp bilgi verme zorunluluğu yoktur.

13-  BUSMEK’te kursiyerlerin eğitim aldığı merkezlerde alınan iş güvenliği tedbirlerine uymamasından dolayı doğabilecek her türlü sakatlık veya rahatsızlıklarından kurum sorumlu değildir.

14-  Kursiyer, online başvuru esnasında beyan ettiği cep telefonu numarasına Bursa Büyükşehir Belediyesi ve BUSMEK adına her türlü duyuru, kutlama ve bilgilendirilme mesajlarının gönderilmesini onaylamış olur.

15-  Kurs Başvuruları başvuru yapılan eğitim dönemi boyunca geçerli olup, başvuru hakkı takip eden eğitim dönemine aktarılamaz. Başvuru yapılan kursa yeterli talep olmaması, gerekli fiziksel şartlar sağlanamadığı ve personel görevlendirmesi yapılamadığı takdirde BUSMEK, kursu ve yapılan başvuruları iptal etme hakkına sahiptir.

16-  İhtisas Gruplarına başvurularda; kursa başvuru yapacak kursiyerin tercih ettiği kurstan daha önce eğitim aldığını belgelendirmesi gerekmektedir. Bunun dışında başvuru yapan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Ayrıca daha önceki yıllarda ihtisas branşlarına katılmış olan kursiyerler aynı ihtisas branşlarına tekrar gelemezler.

17-  İhtisas gruplarına ön başvuru yapan kursiyer adayları en az bir ürünle komisyonun belirlediği tarih ve saatte mülakata katılması gerekmektedir. Belirlenen şartlara uygunluğu bir komisyon tarafından değerlendirilecektir. Değerlendirme sonucu kursiyerlere SMS ile bildirilecektir.

18-  İhtisas gruplarına kesin kayıt yaptıran kursiyerler, o yıl için belirlenen tema ile ilgili proje ve sergi çalışmaları yapacaklardır.
Kayıt yaptıran bütün kursiyerler, yukarıda beyan edilen şartları peşinen kabul etmiş sayılır.

Yayın Tarihi: 5 Temmuz 2020 Saat: 3:27