Bu branşın eğitim süresi 64 saattir.

Bu program; Yazılım ortamında verileri hızlı ve sistematik bir biçimde çözümleyebilmek ve değerlendirebilmek amacı ile program yazma yeterliklerine sahip kişidir.

Konu Başlıkları: Karar ve döngü ifadelerini tasarlayıp kullanmak, dizileri tasarlayıp kullanmak, form nesnelerini kullanmak ve kodlayabilmek, verileri uygun bir veri tabanında saklamak ve yönetmek, raporlama araçlarını kullanmak ve uygulamayı paketlemek.

İstihdam Alanları: Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler yazılım sektöründe; Bilgi İşlem servislerinin bulunduğu sektörlerde, Yazılım firmalarında, Kamu kuruluşları, bankalar ile özel sektöre ait iş yerlerinde program geliştirme sahasında çalışabilirler.

Yayın Tarihi: 12 Aralık 2017 Saat: 11:21