Bu branşın eğitim süresi 384 saattir.

Ciltleme ile ilgili her türlü hazırlıkları, baskı sonrası işlemleri el ya da makine donanımı kullanarak ciltleme
yapabilme bilgi ve becerisi kazandırıldığı bir eğitim programıdır.
Konu Başlıkları: Matbaa el işlemleri, kâğıt kesme, harman, iç blok birleştirme 1, iç blok birleştirme 2, sert
kapak hazırlama 1, iç bloğu hazırlama ve taslama, kapak üzeri işlemler 1, kapak üzeri işlemler 2, kitap
harici ciltleme, kitap tamiri, alternatif yapıştırıcılar.
İstihdam Alanları: Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler matbaa sektöründe; resim ve özel
matbaalarda, cilt atölyelerinde vb. yerlerde çalışabilirler.