Bu branşın eğitim süresi 280 saattir.

Modele uygun hazırlık yapan, teknikleri uygulayan ve süsleyerek deri aksesuar yapabilme becerisi kazandırmaya yönelik eğitim programıdır.

Konu başlıkları: Model hazırlama, kalıp hazırlama, deri pano yapma, deri çiçek yapma, deri halı yapma, deri takı ve aksesuar yapma.

İstihdam alanları: Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler el sanatları sektöründe; küçük veya büyük ölçekli işletmelerde, atölyelerde, kendi işinde vb. yerlerde çalışabilirler.