Bu branşın eğitim süresi 125 saattir.

Bu program; elde aplike tekniklerine uygun desen araştırıp hazırlayabilme, araç-gereci işlemeye
hazırlayabilme ve teknikleri uygulayabilme bilgi ve becerisini kazandıran bir programdır.
Konu Başlıkları: İşlemeye hazırlık yapmak, desen panosu hazırlamak, desen tasarımları yapmak, aplike
yapmak, işlemelerin bakımını yapmak ve korumak, yıpranan ve yırtılan dokuma ve örgü kumaşları
onarmak.
İstihdam Alanları: Mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri kazanan bireyler el sanatları teknolojisi alanında;
turistik ve hediyelik eşya üretimi yapan işletmeler, desen üretimi yapan işletmeler, çeyiz yapan işletmeler,
el nakışı üretimi yapan atölyeler, modaevleri vb. yerlerde çalışabilirler.