Bu Branşın Eğitim Süresi 361 saat‘tir.

Geleneksel el nakışları işleme tekniklerine uygun desen araştırıp, araç-gereci işlemeye hazırlayarak teknikleri uygulayabilme bilgi ve becerisini kazandırır.

Konu Başlıkları: İş sağlığı ve güvenliği, geleneksel Türk işlemeleri, desen panosu hazırlama, işlemeye hazırlık, elde suzeni, tel kırma, hesap işi, elde Türk işi, elde Antep işine hazırlık, elde antep işi, elde maraş işine hazırlık, elde maraş işi, ürünlerin bakımı ve onarımı.

İstihdam Alanları: Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler el sanatları teknolojisi alanında; turistlik ve hediyelik eşya üretimi yapan işletmeler,  desen üretimi yapan işletmeler, çeyiz yapan işletmeler,  el nakışı üretimi yapan atölyeler, modaevleri vb. yerlerde çalışabilirler.