Bu branşın eğitim süresi 120 saattir.

Emlak alım satımı, kiralama vb. aracılık işlemlerini yapmak için gerekli bilgi ve becerisine sahip kişilerin yetiştirilmesini hedefleyen eğitim programıdır.

Konu Başlıkları: Bilgisayar kullanımı, halkla ilişkiler, hukuk, ticari matematik, tapu, şehir planlama, kadastro, emlak pazarlama ve değerlendirme.

İstihdam Alanları: Bu programı tamamlayan öğrenciler; pazarlama ve emlak komisyonculuğu yapan şirketlerde çalışabilirler.