Bu branşın eğitim süresi 240 saattir.

Batı müziğinde klasik gitarı temel düzeyde, genel müzik teori ve tekniklerine uygun olarak öğretme programıdır.

Konu başlıkları: Müziğin Temel Öğeleri, Gitar Çalmada Oturuş ve Tutuş Tekniği, Klasik Gitarda I. Pozisyon ve Ses Çalışmaları, Klasik Gitarda İki Partili Teknikler, Klasik Gitarda Do Majör ve La Minör Diziler, Klasik Gitarda Sol Majör ve Mi Minör Diziler, Klasik Gitarda Fa Majör ve Re Minör Diziler, Klasik Gitarda Re Majör ve Si Minör Diziler.

İstihdam Alanları: Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler, Müzik ve Gösteri Sanatları alanı altında sertifika programına katılan kursiyerler, sertifikalarının kazandırdığı yeterlikler doğrultusunda, bir meslek kazandırmaya yönelik değildir.