Bu Branşın Eğitim Süresi 232 saattir.

Hesap işi tekniklerine uygun desen araştırıp hazırlayabilme, araç-gereci işlemeye hazırlayabilme ve teknikleri uygulayabilme bilgi ve becerisi kazandıran eğitim programıdır.

Konu başlıkları: Geleneksel Türk İşleme Sanatları, işlemeye hazırlık, desen panosu, desen tasarımları, hesap işi, işlemelerin bakımı ve korunması, kumaş onarım teknikleri.

İstihdam Alanları: Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler El Sanatları Teknolojisi alanında; turistik ve hediyelik eşya üretimi yapan işletmeler, desen üretimi yapan işletmeler, çeyiz yapan işletmeler, el nakışı üretimi yapan atölyeler, modaevleri vb. yerlerde çalışabilirler.