Bu branşın eğitim süresi 56 saattir.

İleri Excel makro eğitiminde kayıt makrolarının nasıl oluşturulacağı, makroların nesneleri atanması, düzenlenebilmesinin bilgi ve becerisinin kazandırıldığı eğitim programıdır.

Konu Başlıkları: Makro çeşitleri, makroları kaydetmek, makro seçeneklerini değiştirmek, makroları çalıştırmak, makroları nesnelere bağlamak, makroları düzenlemek, makrolarda güvenlik, sayısal imzalar oluşturmak ve yayımlamak, makroları silmek, makro kodlarına genel bakış.

İstihdam Alanları: Mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri kazanan bireyler Excel ile verilerin tutulduğu her departmanda çalışabilirler

Yayın Tarihi: 10 Kasım 2016 Saat: 11:37