Bu branşın eğitim süresi 248 saattir.

Katı’ sanatı herhangi bir kağıt veya deri üzerindeki yazı veya deseni kesip çıkartarak bir başka kağıt ya da deriye yapıştırmak suretiyle gerçekleştirilen bir süsleme sanatıdır.

Konu Başlıkları: Açık-koyu, ışık ve gölge, tasarı ilkeleri, renk, kat’ı tekniğine hazırlık, kat’ı tekniği.

İstihdam Alanları: Bu branşta eğitim alanlar, bir hobi edinmenin yanı sıra kendilerini geliştirip sanat ve tasarım sektöründe üretim yapabilirler.