Bu branşın eğitim süresi 50 saattir.

Bu programda kursiyerlere; mesleği ile ilgili gelişmeleri izleyebilme ve kendini kişisel olarak sürekli geliştirebilme bilgi ve becerisi kazandırılması hedeflenmektedir.

Konu Başlıkları: Bireysel gelişim, mesleki gelişim.

İstihdam Alanları: Branşı başarıyla tamamlayan kursiyerler; sertifikalarının kazandırdığı yeterlikler doğrultusunda sektörlerde çalışabilirler.