KALİTE POLİTİKAMIZ

 

2006’dan günümüze kadar gelen BUSMEK kimliğinin bilinci, güçlü kurum kültürü ve profesyonel yönetim anlayışıyla, ilgili kanun ve mevzuatlarla kendisine verilmiş olan görev ve sorumluluklar çerçevesinde;

-Kursiyerlerin memnuniyetini esas alan, bürokratik sorunlardan uzak, hizmet odaklı davranmayı,

-Bursa’nın ve dolayısıyla ülkenin gelişmesi ve refah düzeyinin yükseltilmesi amacıyla kursiyerlerinin çağın gereği olan beklentilerini, nitelikli, etkin, verimli ve hızlı üreterek karşılamayı,

-Kursiyerlerine talep ettikleri konularda bilgilendirme ve eğitim organizasyonları düzenlemeyi,

-Çağdaş kalite anlayışındaki gelişmeler ışığında kursiyerlerin ve personelin önerileri ile kalite yönetim sistemlerinin etkinliğini sürekli iyileştirmeyi,

-İnsan kaynağına; başarının ve takım çalışmasının teşvik edildiği, desteklendiği ortamı sağlamayı amaç edinmiştir.

VİZYON

      Örgün eğitim sistemi dışında planlı, programlı, sistemli olarak yürütülen bir eğitim şekli ve hayat boyu öğrenme ilkeleri ile, yurtiçi ve yurtdışındaki paydaşlarımıza sanatsal alanda beceri kazandırmak, mesleki ve sosyal gelişimlerini sağlamak, çağın gerektirdiği bilgilerle donatmak, bunun yanında unutulmaya yüz tutan geleneksel sanatlarımızı
yaşatmak, bireylerin sosyal hayata adaptasyonunu kolaylaştırmaktır.
* Ortaya koyduğu hizmetlerle, mesleki ve sanatsal becerileri geliştirip kişisel birikimlerini artırarak,
* Sürekli gelişme felsefesini çalışma prensibi edinmiş,
* Unutulmaya yüz tutan geleneksel sanatları yaşatan,
* Kent kültürü ve büyükşehir yaşamı konusunda donanımlarını artıran,
* Pasif tüketici olmaktan çıkıp aktif üretici olmalarına yardımcı olan,
* Gelir elde etmelerine katkıda bulunan,
* İstihdam edilebilirliklerini arttıran yapısı ile yerel kalkınmayı güçlendirerek kamu yararının gerçekleşmesine katkıda bulunmaktır.

 

MİSYON

 

SOSYAL FAYDA ÜRETMEK,

Toplumu oluşturan bireylerin eğitim katsayılarını arttırarak, toplum kalitesini yükseltmek. Yükselen kalite ile birlikte toplumda sosyal fayda üretmek.

ÖRNEK OLMA,

Sanayisi, doğası, kültürü ve daha birçok özelliği ile ülkemizin güzide şehirlerinden olan Bursa’mızı hayat boyu öğrenme kapsamında ve yaygın eğitim sistemlerinde en başarılı temsil eden örnek bir kurum olmak.

ULAŞILABİLİR OLMA,
 Türkiye’nin dördüncü büyük şehri Bursa da herkesin rahatça ulaşabilecekleri geniş ve çeşitlilik gösteren kurs ağına sahip olmak.
SÜRDÜRÜLÜBİLİR EĞİTİM,
Hayat boyu öğrenme ilkeleriyle de ilköğretim eğitimini tamamlamış yurtiçi ve yurtdışındaki paydaşlarımıza durmaksızın verdiğimiz eğitimlerle “eğitimin yaşının olmadığını” benimsetmek.
KALİTELİ YAYGIN EĞİTİM,
İzlenen politikalar ve oluşturulan projelerle iş dünyasına eğitimli, vizyonlu, kaliteli istihdam oluşturmak.