Bu Branşın Eğitim Süresi 72 saat‘tir.

Bu programla kursiyerlere; bilgisayarda kelime işlemci, elektronik tablolama ve sunum hazırlama programlarını etkili olarak kullanabilme bilgi ve becerisi kazandırılır.

Konu Başlıkları: Kelime işlemci programı, elektronik tablolama programı, sunum hazırlama programı.

İstihdam Alanları: Bilgisayar teknik servisi, web tasarımı, ağ kurulum ve yönetimi, veri tabanı programları kullanımı ve yönetimi gibi hizmetler veren; web ortamında etkileşimli programlar hazırlayan şirketler ve bu hizmetlere ihtiyaç duyan firma, kurum ve kuruluşlar.

Yayın Tarihi: 27 Eylül 2012 Saat: 5:13