OKUMA YAZMA

Okuma-yazma bilmeyen hedef kitleye bu beceriyi kazandırmanın yanında temel yaşam becerileri de kazandırmayı ve yetişkinin mevcut bilgi, beceri ve tutumlarından hareketle, onu toplumun bilgili, becerikli, uyumlu ve başarılı bir üyesi olarak eğitmeyi amaçlamaktadır. 


Konu başlıkları:

  • Okuma yazma becerisi kazandırmak
  • Türkçeyi iyi konuşur hale getirmek
  • Günlük yaşamla ilgili temel bilgi, beceri ve davranışları kazandırmak

Ders saati: 120 saat

Yayın Tarihi: 2 Ağustos 2011 Saat: 1:20