Bu branşın eğitim süresi 64 saatir.

Sayısal resim işleme programı ile kurulum, kullanım ve tasarım yapabilen bilgi ve becerilerini sağlamaya yönelik bir programdır.
Konu Başlıkları: Sayısal resim işleme programı ve editörü kullanmak, resim işleme araç ve komutları ile resim işleme yapmak.
İstihdam Alanları: Mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri kazanan bireyler photoshop ile resimlerin işlendiği her departmanda çalışabilirler.

Yayın Tarihi: 10 Kasım 2016 Saat: 11:56