Bu Branşın Eğitim Süresi 368 saat‘tir.

Program ile kursiyere; desene uygun hazırlık yapabilme, teknikleri uygulayabilme ve renklendirerek resim uygulamaları yapabilme becerisi kazandırılır.

Konu Başlıkları: Nokta ve çizgi, objeleri açık-koyu ve ışık-gölge ile çalışma, basit geometrik formlar, cansız modeller, tasarı ilkeleri, renk, doku, strüktür, perspektif, insan figürü detayları, insan figürü, yüzün ayrıntıları.

İstihdam Alanları: Mesleki yeterliliklerini kazanan kursiyerler, kendilerini geliştirdikleri takdirde sanat ve tasarım alanında üretim yapabilirler.