• BRANŞLAR
  • ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ

EĞİTİMDE OYUN ETKİNLİKLERİ

1 yıl

Bu branşın eğitim süresi 80 saattir. Bu programla bireylerin oyun esnasında çocukla iletişimde dikkat etmesi gereken bazı konular hakkında bilgi sahibi olmaları, oyunun önemini kavramaları, çocukların yaş ve gelişim düzeylerine uygun oyun etkinliklerini çocuğun rehberliğinde seçmeleri ve planlamaları, oyun için kullanılacak oyun araç-gereçler için güvenli ortam hazırlanma becerilerinin kazanılması amaçlanmaktadır. Konu Başlıkları: Ailenin çocukla iletişimde

Devamını Oku

EĞİTİCİ OYUNCAK YAPIMI

1 yıl

Bu branşın eğitim süresi 80 saattir. Eğitici oyuncakların tanımı, önemi, çocuğun gelişimine etkileri ve çeşitleri hakkında bilgi edinme, eğitici oyuncak hazırlama ve uygulama becerilerinin kazandırıldığı bir öğrenme programıdır. Konu Başlıkları: Oyuncağın tanımı, eğitici oyuncaklar, eğitici oyuncağı hazırlama. İstihdam Alanları: Mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri kazanan bireyler çocuk gelişimi ve eğitimi alanında, çocuklarının gelişimlerini destekleyecek nitelikli bakımı etkinliklerle sağlanacaktır.

Devamını Oku

ÇOCUK BAKIMI VE OYUN ODASI SOSYAL ETKİNLİKLERİ (3-6 YAŞ)

1 yıl

Bu branşın eğitim süresi 80 saattir. Çocuk bakım ve oyun odası sosyal etkinlikleri programı 36- 72 aylık çocukların temel gelişimsel özellikleri dikkate alınarak farklı eğitim ihtiyaçlarını karşılamak üzere kursa devam eden yetişkinlerin, çocuklarının gelişimlerini destekleyecek nitelikli bakımın etkinliklerle sağlanması amaçlanmaktadır. Konu Başlıkları: Kendini tanıyabilme, başkalarını tanıyabilme, hoşgörü İstihdam Alanları: Çocuk bakım ve oyun odası etkinlikleri (3-6

Devamını Oku

0-3, 3-6, 7-11, 12-18, YAŞ AİLE EĞİTİMİ

1 yıl

Bu Branşın Eğitim Süresi 210-70 saattir. “0-3, 3-6, 7-11, 12-18 Yaş Aile Eğitimi Kurs Programları” kapsamında yapılacak eğitim çalışmalarıyla ülke genelinde anne- babaların “anne-babalık becerileri”nin geliştirilmesi ve böylece aile içi ilişkilerin güçlendirilmesi yoluyla çocuğun ve ergenin var olan potansiyelini kullanmasını sağlamak amaçlanmaktadır. Belgelendirme: Eğitime katılan kursiyerlere sözlü-uygulamalı değerlendirme yapılarak katılımcı belgesi verilir.

Devamını Oku