• BRANŞLAR
  • KİŞİSEL GELİŞİM

KİŞİSEL GELİŞİM

HASTA VE YAŞLI ÖZ BAKIMINA DESTEK OLACAKLARIN EĞİTİMİ

2 yıl önce

Bu branşın eğitim süresi 160 saattir. Bu kurs programını bitiren bireyin; kişi mahremiyetine özen göstererek, sağlık ve kalite kurallarına uygun bakıma ihtiyacı olan bireyin öz bakımına destek olma ile ilgili bilgi ve becerilerinin öğretildiği eğitim programıdır. Konu Başlıkları: Etik, kişisel bakım, beslenme, vücut mekaniği, aktivite ve egzersiz, engelli bireylere bakım hizmeti, akıl ve ruh sağlığı,

Devamını Oku

KİŞİSEL GELİŞİM

2 yıl önce

Bu branşın eğitim süresi 50 saattir. Bu programda kursiyerlere; mesleği ile ilgili gelişmeleri izleyebilme ve kendini kişisel olarak sürekli geliştirebilme bilgi ve becerisi kazandırılması hedeflenmektedir. Konu Başlıkları: Bireysel gelişim, mesleki gelişim. İstihdam Alanları: Branşı başarıyla tamamlayan kursiyerler; sertifikalarının kazandırdığı yeterlikler doğrultusunda sektörlerde çalışabilirler.

Devamını Oku

HASTA KABUL İŞLEMLERİ

2 yıl önce

Bu branşın eğitim süresi 280 saattir. Sağlık hizmeti veren kurum ve kuruluşlarda, hasta giriş-çıkış işlemlerini, hastanın tedavi ve poliklinik hizmetleri sürecindeki dokümantasyon işlemlerini evrak ve bilgisayar ortamında kayıt altına alarak arşivleyebilme bilgi ve becerisinin kazandırıldığı eğitim programıdır. Konu Başlıkları: Bilgisayar kullanma, doküman hazırlama, sosyal hayatta iletişim, iş hayatında iletişim, randevu ve konuk kabulü, problem çözme,

Devamını Oku

MODEL UÇAK EĞİTİMİ

2 yıl önce

Bu branşın eğitim süresi 32 saattir. Bu program ile kursiyer, bu modül ile uygun ortam sağlandığında model uçak planı hazırlanıp, model uçak kanat, yükseliş ve dönüş dümenini hazırlayarak model uçağı yapabilecek bilgi ve becerisi kazandırılacaktır. Konu Başlıkları: Thk, Faı (Uluslar Arası Havacılık Federasyonu ), serbest model uçak, model planı, kanat yapımı, yükseliş ve dönüş dümeni,

Devamını Oku

LİDERLİK EĞİTİMİ

2 yıl önce

Bu branşın eğitim süresi 32 saattir. Değişen koşullar ve ihtiyaçlar doğrultusunda yapısal değişiklik gereksinimlerini ortaya çıkarıp yönetim becerilerini en üst düzeye taşıyıp vizyon geliştirebilme olarak tarif edilen liderlik bilgi ve becerisinin kazandırıldığı eğitim programıdır. Konu Başlıkları: Yönetim bilimi, yönetme, iletişim yönetimi, liderlik ve problem çözme. İstihdam Alanları: Bu eğitim programı bireylerin yaşam kalitesini yükseltmeye yardımcı olmaktadır.

Devamını Oku

İŞARET DİLİ ÖĞRETİCİ VE TERCÜMAN EĞİTİMİ

2 yıl önce

Bu branşın eğitim süresi 200 saattir. Bu program; Türk İşaret Dilini (TİD) aktif bir şekilde kullanabilen, işitme engellilerle iletişim kurabilen, istenilenleri anlatan, işaret dilinde tercümanlık yapabilen işaret dilini öğretme becerisi sağlayan bir programdır. Konu Başlıkları: İşaret dili genel özellikleri uygulamaları yapmak, İşaret ve beden dili ilişkisini kurmak, İletişim ve günlük konuşma dilini kullanmak, TİD özelliklerine

Devamını Oku

DRAMA

2 yıl önce

Bu branşın eğitim süresi 120 saattir. Yaratıcılık becerisini genel amaç olarak hayatın içinde bir beceri şeklinde sunabilme ve yaratıcı drama becerilerini etkin olarak kullanabilme bilgi ve becerisinin kazandırıldığı programdır. Konu Başlıkları: Drama, tanışma ve bireysel özellikler, iletişim ve etkileşim, grup iletişimi ve etkileşimi, duyu çalışmaları ve duyular, bedene dayalı çalışmalar, materyal oyunları kendini ve başkalarını

Devamını Oku

İŞ VE SOSYAL HAYATTA İLETİŞİM

2 yıl önce

Bu branşın eğitim süresi 48 saattir. Bu program; İş ve sosyal hayatta sağlıklı ve etkili iletişim kuran ve sürdürebilme becerisi kazandıran bir programdır. Konu Başlıkları: İş ve Sosyal hayatta iletişim. İstihdam Alanları: Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler, kişisel gelişim alanı altında sertifika programından mezun olan kursiyerler, sertifikalarının kazandırdığı yeterlikler doğrultusunda sektörde çalışabilirler.

Devamını Oku

GIDA VE SU SEKTÖRÜNDE ÇALIŞANLAR İÇİN HİJYEN EĞİTİMİ

2 yıl önce

Bu branşın eğitim süresi 8 saattir. Hijyen eğitimi yönetmeliği kapsamında; gıda ve su sektöründe (gıda üretim ve perakende iş yerleri, gıda ile temas eden madde ve malzeme üreten işyerleri, insani tüketim amaçlı sular ile doğal mineralli suları üreten iş yerleri) çalışanlarına yönelik bir programdır. Konu Başlıkları: Hijyen kurallarına uymak. İstihdam Alanları: Kazandırdığı yeterlilikler doğrultusunda bir meslek kazanmasına

Devamını Oku

BEDEN DİLİ VE ETKİLİ İLETİŞİM

2 yıl önce

Bu branşın eğitim süresi 80 saattir. İnsanların vücut duruşu, jestler, mimikler, yüz ifadeleri ve göz hareketlerinden oluşan zihinsel ve fiziksel faaliyetlerle size verdiği mesajları anlayabilmeyi kolaylaştıran eğitim programıdır. Konu Başlıkları: Sözsüz mesajlar; jestler, göz ve baş hareketleri, beden duruşu, yüz ifadeleri, mesafe, temas. İstihdam Alanları: Kazandırdığı yeterlilikler doğrultusunda bir meslek kazanılmasına yönelik değildir.

Devamını Oku