• BRANŞLAR
  • MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBEDE VERİ TABANLI PROGRAM KULLANMA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ (ZİRVE)

1 yıl

Bu branşın eğitim süresi 70 saattir. Programı bitiren bireyin, SQL server ve paket programı kurabilmesi, ön muhasebe işlemleri yapabilmesi, muhasebe ve entegrasyon işlemleri yapabilmesi, amaçlanmaktadır. Konu Başlıkları: SQL server ve paket program kurulumu, şirket işlemleri, paket programda ön muhasebe işlemlerine hazırlık, paket programda muhasebe ve entegrasyon işlemleri. İstihdam Alanları: Mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri kazanan bireyler muhasebe ve finansman

Devamını Oku

MUHASEBEDE SQL TABANLI PROGRAM KULLANMA - ETA SQL GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ (ETA)

1 yıl

Bu branşın eğitim süresi 80 saattir. Programı bitiren bireyin, ETA SQL paket programını kurması ve ayarlarını yapması, ETA SQL stok, cari, kasa, banka, çek-senet, sipariş, irsaliye, fatura modülüne ait işlemleri yapması, ETA SQL muhasebe ve bordro modülüne ait işlemleri yapması, ETA SQL işletme defteri modülüne ait işlemleri, yedekleme ve geri yükleme işlemlerini yapması amaçlanmaktadır. Konu

Devamını Oku

UYGULAMALI DİJİTAL PAZARLAMA (E-TİCARET)

1 yıl

Bu branşın eğitim süresi 56 saattir. Bu program, günümüzde yaygın olarak kullanılan teknoloji ile pazarlama alanında uzmanlaşmayı hedeflemektedir. Konu Başlıkları: Dijitale giriş, dijital pazarlama kanalları, dijitalin geleceği, işletmeler için dijital dünya, e- ticaret. İstihdam Alanları: Bu programı tamamlayanlar, reklam ajanslarında, firmaların pazarlama ve reklam birimlerinde çalışabilir, kendi e-ticaretini yönetebilir.

Devamını Oku

FİNANSAL YATIRIM

1 yıl

Bu branşın eğitim süresi 72 saattir. Finansal yatırım kurs programını tamamlayan bireyin, finansal yatırım araçlarını kullanarak yatırım işlemlerini yapması, mevzuata uygun hisse senedi ve tahvil işlemlerini yapması amaçlanmaktadır. Konu Başlıkları: Finansal yatırım araçları, Sermaye Piyasası Kanunu’na göre hisse senedi, tahvil işlemleri. İstihdam Alanları: Firmaların finans alanında çalışabilir veya kendi yatırımını yönlendirebilir.

Devamını Oku

YAZILIM TABANLI MUHASEBE GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ (MİKRO)

1 yıl

Bu branşın eğitim süresi 80 saattir. Bu program; Bilgisayarlı muhasebede yazılım tabanlı program kullanımında paket programı kurup çalıştıran, programın genel tanımlarını yapan, programda ön muhasebe, muhasebe ve işletme defteri işlemlerini yapabilme becerisi kazandıran eğitim programıdır. Konu Başlıkları: MİKRO V15 programlarını kurmak, MİKRO V15 programında ön muhasebe işlemlerini yapmak, MİKRO V15 programında muhasebe işlemlerini yapmak, MİKRO

Devamını Oku

PERSONEL BORDRO VE ÖZLÜK İŞLERİ EĞİTİMİ

1 yıl

Bu branşın eğitim süresi 88 saattir. Bu program; İş yerlerinde çalışan personelin özlük işlemleri, iş sözleşmeleri vb. konularını bilme, ücret ve ücret bordrosu uygulamalarını gerçekleştirebilme, bordro paket programlarını kullanabilme bilgi ve becerisinin kazandırıldığı bir eğitim programıdır. Konu Başlıkları: Personel özlük işlemleri, iş sözleşmeleri, yasal bildirimler ve e- bildirge ve işveren teşvikleri, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı,

Devamını Oku

BEYANNAMELER VE BİLDİRİMLER

1 yıl

Bu branşın eğitim süresi 64 saattir. Bu program; muhasebe kayıtları derlenerek, beyanname ve bildirimlerin hazırlanması programıdır. Konu Başlıkları: Bilgisayar programları kullanılarak muhtasar, KDV, geçici vergi, özel tüketim, kurumlar, yıllık gelir vergisi beyannamesi ve BA-BS bildirim formlarının hazırlanması. İstihdam Alanları: Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler muhasebe ve finans alanında; finans, muhasebe ve dış ticaret gibi ticari faaliyeti olan

Devamını Oku

TEMEL MUHASEBE

1 yıl

Bu branşın eğitim süresi 64 saattir. Temel muhasebe kavramları ve mali tabloların açıklanması öğretilir. Ticari defterler ve belgeler, bilanço, yevmiye defteri, büyük defter, mizan eğitimleriyle büro işleri yapma, muhasebe defter ve kayıtlarını tutabilme bilgi ve becerisinin kazandırıldığı bir eğitim programıdır. Konu Başlıkları: Muhasebe kayıtları, tekdüzen hesap planı, bilanço gelir tablosu ve muhasebede kullanılan diğer önemli

Devamını Oku

DIŞ TİCARET UZMANLIK EĞİTİMİ

1 yıl

Bu branşın eğitim süresi 80 saattir. Sektörün dış ticaret alanında çalışan yetişmiş ve yetişmekte olan elemanların dış ticaret sektöründeki kullanılan bilgi ve belgelerin mevzuatına uygun düzenlenmesi, yeniliklerin takibi konularında kendilerini yetiştirerek alanlarında uzmanlaşmak isteyenleri bilgi ve beceri ile dolduran bir programdır. Konu Başlıkları: Para politikaları ve ticaret anlaşmaları yetkinliğine sahip olmak, dış ticaret işlemlerini yapmak,

Devamını Oku

GENEL MUHASEBE

1 yıl

Bu branşın eğitim süresi 252 saat‘tir. Program genel muhasebe kavramları, mali tabloların oluşturulması, bilanço, ticari belgeler, yevmiye defteri, büyük defter ve mizan eğitimleri sonucunda büro işlerini yapabilme bilgi ve becerisinin kazandırıldığı eğitim programıdır. Konu Başlıkları: Bilanço, defterler- mizan, varlık hesapları, kaynak hesapları ve nazım hesaplar başlıkları altında eğitimler verilmektedir. Ayrıca yapılan tüm işlemlerin ETA SQLV8 muhasebe paket programında uygulamalı

Devamını Oku