Bu branşın eğitim süresi 200 saattir.

Bu program ile yaratıcı drama uygulamalarını yapabilen sahne gösterileri için bedenini ve konuşma enstrümanlarını doğru bir şekilde kullanabilme bilgi ve becerisinin kazandırıldığı programdır.

Konu Başlıkları: İletişim, insan ilişkileri, yaratıcı drama, dekor ve aksesuar uygulamaları, kostüm ve aksesuar uygulamaları, sahne gösterileri.

İstihdam Alanları: Mesleki yeterlilikleri kazananlar; eğlence hizmetleri alanında, tiyatrolar, TV yapım ve organizasyon şirketleri vb. yerlerde çalışabilirler.