Bu Branşın Eğitim Süresi 300 saat‘tir.

Yağlı boya resim öncesi işlemlerini hazırlama, resmi tuvale aktarma ve yağlı boya tekniğini uygulama bilgi ve becerisine sahip kişilerin yetiştirildiği bir eğitim programıdır.

Konu başlıkları: Nokta ve çizgi, objeleri açık-koyu ve ışık-gölge ile çalışma, genel tasarı ilkeleri, renk, doku, strüktür, perspektif, yağlı boya resim.

İstihdam Alanları: Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazananlar, sanat ve tasarım alanında, özel kurs ve galeri mekânlarında, kendi ev ve iş yerinde üretim yapabilirler.