MAKROME SARKAÇ YAPMA

1 Eylül 2021 - Çarşamba

Bu branşın süresi 176 saattir.

Modele uygun hazırlık yapan, ip uzunluğunu hesaplayan, düğüm tekniklerini uygulayan ve süsleyerek
sarkacı bitirebilen kişidir.
Konu Başlıkları: Tasarı İlkeleri, makrome temel düğüm teknikleri-1, makrome temel düğüm teknikleri-2,
makrome sarkaç, el sanatları ürünlerinin bakımı ve korunması.
İstihdam Alanları: Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler el sanatları teknolojisi sektöründe,
küçük veya büyük ölçekli işletmelerde, ev aksesuarı yapan atölyeler, kendi iş yerinde veya evinde vb.
yerlerde çalışabilirler.