ALMANCA AİLE BİRLEŞİMİ SINAVINA HAZIRLIK KURSU

29 Eylül 2021 - Çarşamba

Bu branşın eğitim süresi 100 saattir.

Alman hükümetinin ‘aile birleşimi’ için gerekli gördüğü ve Goethe Enstitüsü’nde yapılan Almanca A1 sınavında başarılı olmak için verilen eğitimdir. Programda eğitim alanlar; sınav içeriğine uygun eğitim görecek ve yurtdışındaki hayatlarını idame edebilecekleri seviyeye getirilecektir. Gramer konularından çok, konuşma becerileri üzerinde durulacaktır. Bunun yanı sıra Aile Birleşimi Sınavı’nda gerekli olan ‘dinleme ve yazma’ bölümleri için de gerekli çalışmalar yapılacaktır.

Konu başlıkları: Günlük konuşmalar, insanlarla iletişime geçebilme, kendisi ve ailesi hakkında bilgi verebilme, günlük kullanılan kelimeler ile cümle kurup anlayabilme, aile, iş ve çevresi hakkında konuşabilme, davetiye, mektup ve şikâyet mektubu yazabilme, dinletilen konuşmaları anlayıp bunları yazıya dökebilme.

İstihdam Alanları: Bu programda öğrenciler ilgili sınava hazırlanırlar.