YABANCILAR İÇİN TÜRKÇE (SEVİYE A2)

29 Eylül 2021 - Çarşamba

Bu branşın eğitim süresi 160 saattir.

Bu program kursiyerlere, günlük hayat, yaşanan deneyimler, sağlık ve beslenme, doğa, çevre ve kurallar, bilim, sanat ve teknoloji ile ilgili konularda, Türkçe’deki günlük ifadeleri dinleme, okuma, yazma, konuşma, iletişim kurma bilgi ve becerisini kazandırmayı hedeflemektedir. Programa katılacak kursiyerlerde, Türkçe seviye A-1 programından sertifika alma şartı aranmaktadır.

Konu Başlıkları: Kişisel bilgiler ve tanıtım, çevrem, günlük hayat ve rutinler, boş zaman ve eğlence, alışveriş, eğitim ve çalışma hayatı, geçmiş, gelecek, özel günler ve kutlamalar, güncel konular, ülkeler ve seyahat.

İstihdam Alanları: Program, kursiyerlere gündelik konuşma dilinde temel ihtiyaçlarını gidermeye yöneliktir.