KORECE (SEVİYE A1)

29 Eylül 2021 - Çarşamba

Bu branşın eğitim süresi 136 saattir.

Bu program kursiyerlere, konuştuğu kişilerle basit düzeyde ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına Korecede
bilinen günlük ifadeleri dinleme, okuma, yazma, konuşma ve iletişim kurma bilgi ve becerisini kazandırmayı
hedeflemektedir.
Konu Başlıkları: Ben ve yakın çevrem, günlük yaşam, insanların görünüşleri ve tanımlamalar, zaman ve
mekan, sosyal hayat.
İstihdam Alanları: Korece dil öğreniminin başlangıç seviyesini içeren program, bu dilin öğrenimi için bir
temel niteliği taşımaktadır.