TEMEL ROBOTİK VE KODLAMA

Bu branşın eğitim süresi 46 saattir. Program, çocukların algoritmik düşünce sistemlerini nasıl geliştireceklerini öğreterek; problem üreten değil, problem çözen bir neslin gelişmesini sağlamak ve teknolojiyi sadece kullanan değil üreten bir nesil oluşturarak, geleceği şekillendirmesine katkı sağlamaktadır. Scratch programı eğlenceli bir ortamda resim, ses, müzik gibi… Devamı »

SOSYAL MEDYA UZMANI

Bu branşın eğitim süresi 80 saattir. İş yaşamında etik kurallar çerçevesinde sosyal medyanın gücünü kullanarak marka tanıtımı yapmayı sağlar. Konu başlıkları: Sosyal medyanın önemi, sosyal medyanın avantajları, sosyal medyada başarılı olmanın yolları. İstihdam Alanları: Bu programı bitiren birey sosyal medyanın önemini kavrar, sosyal medyanın avantajlarını… Devamı »

SİBER GÜVENLİK EĞİTİMİ

Bu branşın eğitim süresi 120 saattir. Genel siber dünya ile alakalı kişilere belirli bir farkındalık kazandırmak ve günümüzde bilişim sektörünün temel öğelerinden biri olan siber güvenlik konusunda deneyimli kişiler yetiştirmeyi hedefleyen bir programdır. Konu başlıkları: Siber uzay, siber güvenliğin tarihçesi, siber güvenlik hukuku, ağ temelleri,… Devamı »

C ## PROGRAMLAMA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ

Bu branşın eğitim süresi 64 saattir. Bu program; Yazılım ortamında verileri hızlı ve sistematik bir biçimde çözümleyebilmek ve değerlendirebilmek amacı ile program yazma yeterliklerine sahip kişidir. Konu Başlıkları: Karar ve döngü ifadelerini tasarlayıp kullanmak, dizileri tasarlayıp kullanmak, form nesnelerini kullanmak ve kodlayabilmek, verileri uygun bir… Devamı »

BİLGİSAYARDA DOKÜMAN HAZIRLAMA

Bu branşın eğitim süresi 40 saattir. Bu programa devam eden öğrencilere temel düzeyde bilgisayar kullanma becerisi kazandırılır. Konu Başlıkları: Kelime işlemci yazılımı ile belgeler hazırlaması, kelime işlemci programları menülerini kullanması, belgeleri dizinlerde saklaması, belgeleri özelleştirmesi. İstihdam Alanları: Program, temel düzeyde bilgisayar kullanımını öğreterek öğrencilerin bireysel… Devamı »

SAYISAL RESİM İŞLEME-PHOTOSHOP GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ

Bu branşın eğitim süresi 64 saatir. Sayısal resim işleme programı ile kurulum, kullanım ve tasarım yapabilen bilgi ve becerilerini sağlamaya yönelik bir programdır. Konu Başlıkları: Sayısal resim işleme programı ve editörü kullanmak, resim işleme araç ve komutları ile resim işleme yapmak. İstihdam Alanları: Mesleğin gerektirdiği… Devamı »

İLERİ EXCEL MAKRO

Bu branşın eğitim süresi 56 saattir. İleri Excel makro eğitiminde kayıt makrolarının nasıl oluşturulacağı, makroların nesneleri atanması, düzenlenebilmesinin bilgi ve becerisinin kazandırıldığı eğitim programıdır. Konu Başlıkları: Makro çeşitleri, makroları kaydetmek, makro seçeneklerini değiştirmek, makroları çalıştırmak, makroları nesnelere bağlamak, makroları düzenlemek, makrolarda güvenlik, sayısal imzalar oluşturmak… Devamı »

İleri Excel Geliştirme ve Uyum Eğitimi

Bu branşın eğitim süresi 56 saattir. Excel programını ileri düzeyde kullanarak VBA programlama ile programlar geliştirebilen kişilerin yetiştirildiği bir eğitim programıdır. Konu Başlıkları: Excel ile elektronik tablolama, Excel ile VBA programlama. İstihdam Alanları: Firmaların bilgi işlem, muhasebe ve finansman, insan kaynakları, halkla ilişkiler vb. departmanlarında… Devamı »

3 BOYUTLU NESNE MODELLEME (3D MAX)

Bu Branşın Eğitim Süresi 64 saat‘tir. Üç boyutlu modelleme, canlandırma ve kaplama yazılımı olan 3D Max, etkileşimli ve gerçek zamanlı çalışma ortamına sahip kapsamlı yazılımlardan biridir. Branşın eğitiminde kursiyerlere, bu programı başarı ile kullanabilme becerisi kazandırılmaktadır. Konu Başlıkları: 3D Max ile 2B ve 3B modelleme, tüm… Devamı »

BİLGİSAYAR DESTEKLİ 2 BOYUTLU ÇİZİM (AUTOCAD)

Bu Branşın Eğitim Süresi 144 saat’tir. Bilgisayar ve yardımcı çizim programı kullanarak proje çizimi yapabilme bilgi ve becerisinin kazandırıldığı bir eğitim programıdır. Konu Başlıkları: Bilgisayarla çizime hazırlık, bilgisayarla iki boyutlu çizim, bilgisayarla modelleme. İstihdam Alanları: Eğitimin gerektirdiği yeterlilikleri kazanan kursiyerler, pek çok sektörün üretim ve tasarım… Devamı »

WEB UYGULAMALARI GELİŞTİRME

Bu Branşın Eğitim Süresi 180 saat‘tir. Grafik, animasyon ve editör programlarını birlikte kullanarak web sayfası hazırlanabilmesini sağlayan bir programdır. Konu Başlıkları: HTML kodları ile basit web işlemlerini yapmak, web sayfaları için resimler hazırlamak, web sayfalar için animasyonlar hazırlamak, stil şablonu (CSS) yapılandırmasını gerçekleştirmek, web projesi için… Devamı »

BİLGİSAYAR KULLANIMI (İŞLETMENLİK VE OPERATÖRLÜK)

Bu Branşın Eğitim Süresi 163 saat‘tir. Programa katılan kursiyerler, bilgisayarda yazı yazmaktan başlayıp grafik çizimi, programlama, sunum ve internet işlemlerini öğrenmektedir. Böylelikle bireysel gelişimlerine katkıda bulunmakta ve istihdam edilebilirliklerini artırmaktadır. Konu Başlıkları: Bilgisayar kullanma, işletim sistemleri temeller, işletim sistemleri gelişmiş özellikler, kelime işlemci programı, elektronik tablolama, sunu… Devamı »