HASTA VE YAŞLI ÖZ BAKIMINA DESTEK OLACAKLARIN EĞİTİMİ

Bu branşın eğitim süresi 160 saattir. Bu kurs programını bitiren bireyin; kişi mahremiyetine özen göstererek, sağlık ve kalite kurallarına uygun bakıma ihtiyacı olan bireyin öz bakımına destek olma ile ilgili bilgi ve becerilerinin öğretildiği eğitim programıdır. Konu Başlıkları: Etik, kişisel bakım, beslenme, vücut mekaniği, aktivite… Devamı »

HASTA KABUL İŞLEMLERİ

Bu branşın eğitim süresi 280 saattir. Sağlık hizmeti veren kurum ve kuruluşlarda, hasta giriş-çıkış işlemlerini, hastanın tedavi ve poliklinik hizmetleri sürecindeki dokümantasyon işlemlerini evrak ve bilgisayar ortamında kayıt altına alarak arşivleyebilme bilgi ve becerisinin kazandırıldığı eğitim programıdır. Konu Başlıkları: Bilgisayar kullanma, doküman hazırlama, sosyal hayatta… Devamı »

KİŞİSEL GELİŞİM

Bu branşın eğitim süresi 50 saattir. Bu programda kursiyerlere; mesleği ile ilgili gelişmeleri izleyebilme ve kendini kişisel olarak sürekli geliştirebilme bilgi ve becerisi kazandırılması hedeflenmektedir. Konu Başlıkları: Bireysel gelişim, mesleki gelişim. İstihdam Alanları: Branşı başarıyla tamamlayan kursiyerler; sertifikalarının kazandırdığı yeterlikler doğrultusunda sektörlerde çalışabilirler.  

MODEL UÇAK EĞİTİMİ

Bu branşın eğitim süresi 32 saattir. Bu program ile kursiyer, bu modül ile uygun ortam sağlandığında model uçak planı hazırlanıp, model uçak kanat, yükseliş ve dönüş dümenini hazırlayarak model uçağı yapabilecek bilgi ve becerisi kazandırılacaktır. Konu Başlıkları: Thk, Faı (Uluslar Arası Havacılık Federasyonu ), serbest… Devamı »

LİDERLİK EĞİTİMİ

Bu branşın eğitim süresi 32 saattir. Değişen koşullar ve ihtiyaçlar doğrultusunda yapısal değişiklik gereksinimlerini ortaya çıkarıp yönetim becerilerini en üst düzeye taşıyıp vizyon geliştirebilme olarak tarif edilen liderlik bilgi ve becerisinin kazandırıldığı eğitim programıdır. Konu Başlıkları: Yönetim bilimi, yönetme, iletişim yönetimi, liderlik ve problem çözme…. Devamı »

İŞARET DİLİ ÖĞRETİCİ VE TERCÜMAN EĞİTİMİ

Bu branşın eğitim süresi 200 saattir. Bu program; Türk İşaret Dilini (TİD) aktif bir şekilde kullanabilen, işitme engellilerle iletişim kurabilen, istenilenleri anlatan, işaret dilinde tercümanlık yapabilen işaret dilini öğretme becerisi sağlayan bir programdır. Konu Başlıkları: İşaret dili genel özellikleri uygulamaları yapmak, İşaret ve beden dili… Devamı »

DRAMA

Bu branşın eğitim süresi 120 saattir. Yaratıcılık becerisini genel amaç olarak hayatın içinde bir beceri şeklinde sunabilme ve yaratıcı drama becerilerini etkin olarak kullanabilme bilgi ve becerisinin kazandırıldığı programdır. Konu Başlıkları: Drama, tanışma ve bireysel özellikler, iletişim ve etkileşim, grup iletişimi ve etkileşimi, duyu çalışmaları… Devamı »

İŞ VE SOSYAL HAYATTA İLETİŞİM

Bu branşın eğitim süresi 48 saattir. Bu program; İş ve sosyal hayatta sağlıklı ve etkili iletişim kuran ve sürdürebilme becerisi kazandıran bir programdır. Konu Başlıkları: İş ve Sosyal hayatta iletişim. İstihdam Alanları: Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler, kişisel gelişim alanı altında sertifika programından mezun olan… Devamı »

GIDA VE SU SEKTÖRÜNDE ÇALIŞANLAR İÇİN HİJYEN EĞİTİMİ

Bu branşın eğitim süresi 8 saattir. Hijyen eğitimi yönetmeliği kapsamında; gıda ve su sektöründe (gıda üretim ve perakende iş yerleri, gıda ile temas eden madde ve malzeme üreten işyerleri, insani tüketim amaçlı sular ile doğal mineralli suları üreten iş yerleri) çalışanlarına yönelik bir programdır. Konu… Devamı »

BEDEN DİLİ VE ETKİLİ İLETİŞİM

Bu branşın eğitim süresi 80 saattir. İnsanların vücut duruşu, jestler, mimikler, yüz ifadeleri ve göz hareketlerinden oluşan zihinsel ve fiziksel faaliyetlerle size verdiği mesajları anlayabilmeyi kolaylaştıran eğitim programıdır. Konu Başlıkları: Sözsüz mesajlar; jestler, göz ve baş hareketleri, beden duruşu, yüz ifadeleri, mesafe, temas. İstihdam Alanları:… Devamı »

OSMANLICADA ARAPÇA-FARSÇA KURALLAR

Bu Branşın Eğitim Süresi 96 saattir. Arapça ve Farsça asıllı kelimelerin imlâsı ile Osmanlıcaya giren Arapça-Farsça kelimeleri okuyabilme yazabilme bilgi ve becerileri kazandırır. Konu başlıkları: Arapça Asıllı Kelimelerin İmlası, Arapça Kelimelerde mahiyet, Arapça ve Farsça Tamlamalar. İstihdam Alanları: Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler Osmanlıca kayıtların… Devamı »

OSMANLICADA ARŞİV ve EDEBİ METİNLER

Bu Branşın Eğitim Süresi 96 saattir. Osmanlı hat çeşitlerini öğrenerek arşiv belgelerini ve edebi metinleri okuyacak bilgi ve becerilerini kazandıran programdır. Konu başlıkları: Osmanlıca belgeler, Osmanlı Devlet Yazışmaları ve Edebi Metinler. İstihdam Alanları: Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler Osmanlı arşiv belgelerini ve Osmanlı kroniklerini okuyabilecek seviyeye… Devamı »