ANASAYFA > Branşlarımız > Kişisel Gelişim

KISA FİLM YAPIMI

Bu branşın eğitim süresi 344 saattir. Bu program; Kısa film yapımında, çekim öncesi ve sonrası temel düzeyde teknik cihaz kullanma ve senaryo oluşturma bilgi ve becerisinin kazandırıldığı bir eğitim programıdır. Konu Başlıkları: Sinemanın doğuşunu incelemek, Türkiye’de sinemanın doğuş ve gelişimini incelemek, program formatı oluşturma ve… Devamı »

İŞ VE SOSYAL HAYATTA İLETİŞİM

Bu branşın eğitim süresi 48 saattir. Bu program; İş ve sosyal hayatta sağlıklı ve etkili iletişim kuran ve sürdürebilme becerisi kazandıran bir programdır. Konu Başlıkları: İş ve Sosyal hayatta iletişim. İstihdam Alanları: Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler, kişisel gelişim alanı altında sertifika programından mezun olan… Devamı »

HİJYEN EĞİTİMİ

Bu branşın eğitim süresi 8 saattir. Hijyen eğitimi yönetmeliği kapsamında; gıda ve su sektöründe (gıda üretim ve perakende iş yerleri, gıda ile temas eden madde ve malzeme üreten işyerleri, insani tüketim amaçlı sular ile doğal mineralli suları üreten iş yerleri) çalışanlarına yönelik bir programdır. Konu… Devamı »

BEDEN DİLİ VE ETKİLİ İLETİŞİM

Bu branşın eğitim süresi 80 saattir. İnsanların vücut duruşu, jestler, mimikler, yüz ifadeleri ve göz hareketlerinden oluşan zihinsel ve fiziksel faaliyetlerle size verdiği mesajları anlayabilmeyi kolaylaştıran eğitim programıdır. Konu Başlıkları: Sözsüz mesajlar; jestler, göz ve baş hareketleri, beden duruşu, yüz ifadeleri, mesafe, temas. İstihdam Alanları:… Devamı »

OSMANLICADA ARAPÇA-FARSÇA KURALLAR

Bu Branşın Eğitim Süresi 96 saattir. Arapça ve Farsça asıllı kelimelerin imlâsı ile Osmanlıcaya giren Arapça-Farsça kelimeleri okuyabilme yazabilme bilgi ve becerileri kazandırır. Konu başlıkları: Arapça Asıllı Kelimelerin İmlası, Arapça Kelimelerde mahiyet, Arapça ve Farsça Tamlamalar. İstihdam Alanları: Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler Osmanlıca kayıtların… Devamı »

OSMANLICADA ARŞİV ve EDEBİ METİNLER

Bu Branşın Eğitim Süresi 96 saattir. Osmanlı hat çeşitlerini öğrenerek arşiv belgelerini ve edebi metinleri okuyacak bilgi ve becerilerini kazandıran programdır. Konu başlıkları: Osmanlıca belgeler, Osmanlı Devlet Yazışmaları ve Edebi Metinler. İstihdam Alanları: Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler Osmanlı arşiv belgelerini ve Osmanlı kroniklerini okuyabilecek seviyeye… Devamı »

OKUMA-YAZMA II. KADEME

Bu Branşın Eğitim Süresi 180 saattir. Bu eğitimi alan yetişkinlerin; okuma ve yazma, yaşam becerisi, matematik, Türkçe, sosyal bilgiler, fen ve teknoloji kazanımlarına hangi temalar veya üniteler çerçevesinde ve hangi öğrenme öğretme durumlarında erişebileceklerini, öğrenme öğretme sürecinin ve sonuçlarının nasıl değerlendirileceğini içermektedir. Belgelendirme: Kursu başarı… Devamı »

KUR’AN-I KERİM TECVİDLİ OKUMA

Bu Branşın Eğitim Süresi 64 saattir. Kur’an-ı Kerim’i tecvid kurallarına uygun okuyabilme bilgi ve becerilerini kazandıran öğretim programıdır. Konu başlıkları: Harflerle ve medlerle ilgili tecvid kuralları, tenvin, nun-u sakin, idgam ile ilgili tecvid kuralları, tecvid kurallarına göre namazda okunan kısa sureler ve dualar. İstihdam Alanları: Kur’an-ı Kerim’i… Devamı »

KUR’AN-I KERİM Elif-Ba

Bu Branşın Eğitim Süresi 64 saattir. Kur’an-ı Kerim harflerini ve harekelerini okuyabilme bilgi ve becerilerini kazandırmaya yönelik eğitim programıdır. Konu başlıkları: Kur’an Harfleri ve Harekeler, Kur’an-ı Kerim Okuma Kuralları, Namazda Okunan Dualar ve Kısa Sureler. İstihdam Alanları: Kur’an-ı Kerim’i Elif Ba Programı, kazandırdığı yeterlikler doğrultusunda,… Devamı »

İLK YARDIM

Bu branşın eğitim süresi 18 saattir. Hastalık ve yaralanmalarda ilk yardım ile ilgili temel bilgi ve becerilerin kazandırıldığı eğitim programıdır. Konu başlıkları: İlk yardım temel ilkeleri, İlk yardım İstihdam Alanları: Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler Aile ve Tüketici Bilimleri alanında çalışabilirler.  

OSMANLICA TÜRKÇESİ İMLASI

Bu Branşın Eğitim Süresi 64 saat‘tir. Bu programda kursiyerlere, Türkçe asıllı kelimelerin imlası ile Osmanlıca metinleri okuyabilme, yazabilme bilgi ve beceri kazandırılır. Konu Başlıkları: Türkçe Asıllı Kelimelerin İmlası, Klişeleşmiş Kelime ve Ekler. İstihdam Alanları: Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler, kültürel hayatlarını zenginleştirmekle beraber, bu alanda personele ihtiyaç duyan… Devamı »

OKUMA – YAZMA 1. KADEME

Bu Branşın Eğitim Süresi 120 saat‘tir. Temel eğitimlerini alamamış vatandaşlarımıza okur-yazarlık özelliği kazandırmak için düzenlenmiş bir eğitim programıdır. Konu Başlıkları: Yazma alıştırmaları, okuma alıştırmaları, temel vatandaşlık bilgileri, okuma-yazma metinleri, alıştırmalar. İstihdam alanları:  Programı tamamlayarak okuma – yazma öğrenen kursiyerler, hayata katılabilecek, kendilerini ifade edebileceklerdir.

Toplam 2 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor.12