ANASAYFA > Branşlarımız > Muhasebe ve Finansman

YAZILIM TABANLI MUHASEBE GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ (MİKRO)

Bu branşın eğitim süresi 80 saattir. Bu program; Bilgisayarlı muhasebede yazılım tabanlı program kullanımında paket programı kurup çalıştıran, programın genel tanımlarını yapan, programda ön muhasebe, muhasebe ve işletme defteri işlemlerini yapabilme becerisi kazandıran eğitim programıdır. Konu Başlıkları: MİKRO V14 programlarını kurmak, MİKRO V14 programında ön… Devamı »

PERSONEL ÖZLÜK İŞLERİ-BORDROLAMA

Bu branşın eğitim süresi 64 saattir. Bu program; İşyerlerinde çalışan personelin özlük işlemleri, iş sözleşmeleri vb. konularını bilme, ücret ve ücret bordrosu uygulamalarını gerçekleştirebilme, bordro paket programlarını kullanabilme bilgi ve becerisinin kazandırıldığı bir eğitim programıdır. Konu Başlıkları: Personel özlük işlemleri, iş sözleşmeleri, yasal bildirimler ve… Devamı »

BEYANNAMELER ve BİLDİRİMLER

Bu branşın eğitim süresi 64 saattir. Bu program; muhasebe kayıtları derlenerek, beyanname ve bildirimlerin hazırlanması programıdır. Konu Başlıkları: Bilgisayar programları kullanılarak muhtasar, KDV, geçici vergi, özel tüketim, kurumlar, yıllık gelir vergisi beyannamesi ve BA-BS bildirim formlarının hazırlanması. İstihdam Alanları: Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler muhasebe… Devamı »

TEMEL MUHASEBE

Bu branşın eğitim süresi 168 saattir. Temel muhasebe kavramları ve mali tabloların açıklanması öğretilir. Ticari defterler ve belgeler, bilanço, yevmiye defteri, büyük defter, mizan eğitimleriyle büro işleri yapma, muhasebe defter ve kayıtlarını tutabilme bilgi ve becerisinin kazandırıldığı bir eğitim programıdır. Konu Başlıkları: Muhasebe kayıtları, tekdüzen… Devamı »

MUHASEBEDE TİCARİ İŞLEMLERİN KAYDI VE DÜZEN.GELİŞ. VE UYUM EĞİTİMİ

Bu branşın eğitim süresi 64 saattir. Muhasebe ile ilgili resmi kurum ve kuruluşların belgelerini düzenleyebilen, ticari hayatta kullanılan güncel tüm ticari belgeleri düzenleyebilme bilgi ve becerisini sağlamaya yönelik bir programdır. Konu Başlıkları: Varlık, kaynak ve nazım hesapları muhasebe kayıtlarını yapmak, mali tabloları düzenlemek ve uygulamalar… Devamı »

MUHASEBEDE VERİ TABANLI PROG. KULLANMA GELİŞ. VE UYUM EĞİTİMİ (LOGO)

Bu branşın eğitim süresi 80 saattir. Bu program; Bilgisayarlı muhasebede veri tabanlı program kullanımında paket programı kurup çalıştıran, programın genel tanımlarını yapan, programda ön muhasebe, muhasebe, muhasebeleştirme ve işletme defteri işlemlerini yapabilme becerisini kazandıran bir programdır. Konu Başlıkları: GO PLUS programlarını kurmak, GO PLUS programında… Devamı »

DIŞ TİCARET UZMANLIK EĞİTİMİ

Bu branşın eğitim süresi 80 saattir. Sektörün dış ticaret alanında çalışan yetişmiş ve yetişmekte olan elemanların dış ticaret sektöründeki kullanılan bilgi ve belgelerin mevzuatına uygun düzenlenmesi, yeniliklerin takibi konularında kendilerini yetiştirerek alanlarında uzmanlaşmak isteyenleri bilgi ve beceri ile dolduran bir programdır. Konu Başlıkları: Para politikaları… Devamı »

BİLGİSAYAR DESTEKLİ MUHASEBE

Bu Branşın Eğitim Süresi 304 saat‘tir. Muhasebe işlemlerini, bilgisayar programı yardımı ile yapabilen kişilerin yetiştirildiği bir eğitim programıdır. Konu başlıkları: Ticari defterler ve belgeler, fatura ve irsaliye, fatura yerine geçen belgeler, işletme ve yevmiye defterleri, bilanço, büyük defter, mizan, işlem tanımları, verileri kaydetme. İstihdam Alanları: Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri… Devamı »