ANASAYFA > Branşlarımız > Muhasebe ve Finansman

UYGULAMALI DİJİTAL PAZARLAMA E-TİCARET

Bu branşın eğitim süresi 56 saattir. Bu program, günümüzde yaygın olarak kullanılan teknoloji ile pazarlama alanında uzmanlaşmayı hedeflemektedir. Konu Başlıkları: Dijitale giriş, dijital pazarlama kanalları, dijitalin geleceği, işletmeler için dijital dünya, e- ticaret. İstihdam Alanları: Bu programı tamamlayanlar, reklam ajanslarında, firmaların pazarlama ve reklam birimlerinde… Devamı »

FİNANSAL YATIRIM

Bu branşın eğitim süresi 72 saattir. Finansal yatırım kurs programını tamamlayan bireyin, finansal yatırım araçlarını kullanarak yatırım işlemlerini yapması, mevzuata uygun hisse senedi ve tahvil işlemlerini yapması amaçlanmaktadır. Konu Başlıkları: Finansal yatırım araçları, Sermaye Piyasası Kanunu’na göre hisse senedi, tahvil işlemleri. İstihdam Alanları: Firmaların finans… Devamı »

YAZILIM TABANLI MUHASEBE GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ (MİKRO)

Bu branşın eğitim süresi 80 saattir. Bu program; Bilgisayarlı muhasebede yazılım tabanlı program kullanımında paket programı kurup çalıştıran, programın genel tanımlarını yapan, programda ön muhasebe, muhasebe ve işletme defteri işlemlerini yapabilme becerisi kazandıran eğitim programıdır. Konu Başlıkları: MİKRO V15 programlarını kurmak, MİKRO V15 programında ön… Devamı »

PERSONEL BORDRO VE ÖZLÜK İŞLERİ EĞİTİMİ

Bu branşın eğitim süresi 88 saattir. Bu program; İş yerlerinde çalışan personelin özlük işlemleri, iş sözleşmeleri vb. konularını bilme, ücret ve ücret bordrosu uygulamalarını gerçekleştirebilme, bordro paket programlarını kullanabilme bilgi ve becerisinin kazandırıldığı bir eğitim programıdır. Konu Başlıkları: Personel özlük işlemleri, iş sözleşmeleri, yasal bildirimler ve… Devamı »

BEYANNAMELER ve BİLDİRİMLER

Bu branşın eğitim süresi 64 saattir. Bu program; muhasebe kayıtları derlenerek, beyanname ve bildirimlerin hazırlanması programıdır. Konu Başlıkları: Bilgisayar programları kullanılarak muhtasar, KDV, geçici vergi, özel tüketim, kurumlar, yıllık gelir vergisi beyannamesi ve BA-BS bildirim formlarının hazırlanması. İstihdam Alanları: Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler muhasebe… Devamı »

TEMEL MUHASEBE

Bu branşın eğitim süresi 64 saattir. Temel muhasebe kavramları ve mali tabloların açıklanması öğretilir. Ticari defterler ve belgeler, bilanço, yevmiye defteri, büyük defter, mizan eğitimleriyle büro işleri yapma, muhasebe defter ve kayıtlarını tutabilme bilgi ve becerisinin kazandırıldığı bir eğitim programıdır. Konu Başlıkları: Muhasebe kayıtları, tekdüzen hesap… Devamı »

DIŞ TİCARET UZMANLIK EĞİTİMİ

Bu branşın eğitim süresi 80 saattir. Sektörün dış ticaret alanında çalışan yetişmiş ve yetişmekte olan elemanların dış ticaret sektöründeki kullanılan bilgi ve belgelerin mevzuatına uygun düzenlenmesi, yeniliklerin takibi konularında kendilerini yetiştirerek alanlarında uzmanlaşmak isteyenleri bilgi ve beceri ile dolduran bir programdır. Konu Başlıkları: Para politikaları… Devamı »

BİLGİSAYAR DESTEKLİ MUHASEBE

Bu Branşın Eğitim Süresi 304 saat‘tir. Ön muhasebe, genel muhasebe ve muhasebe paket programlarının öğretildiği programdır. Konu başlıkları: Ticari defterler ve belgeler, fatura ve irsaliye, fatura yerine geçen belgeler, işletme ve yevmiye defterleri, bilanço, büyük defter, mizan, işlem tanımları, verileri kaydetme. İstihdam Alanları: Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazananlar, muhasebe,… Devamı »