TAHRİRCİ – ÇİNİCİ

Bu branşın eğitim süresi 247 saattir. Türk motifleri ile hazırlanmış olan desenleri, farklı form yüzeylerine aktarıp, sır altı tekniğinde tahrir işlemlerini yapabilme bilgi ve becerisinin kazandırıldığı eğitim programıdır. Konu Başlıkları: Nokta ve çizgi, açık-koyu ve ışık-gölge, geometrik çizimler, tabak tahrirleme-1, tabak tahrirleme-2, pano desenini tahrirleme,… Devamı »

SERAMİK BİÇİMLENDİRME

Bu branşın eğitim süresi 401 saattir. Seramik şekillendirme yöntemlerini etkin biçimde kullanabilen, sırlı ve sırsız pişirim tekniklerine uygun olarak ürün ortaya koyabilme bilgi ve becerisinin kazandırıldığı eğitim programıdır. Konu Başlıkları: Çimdikleme ve sıvama yöntemi, sucuk yöntemi, plaka yöntemi, döküm yoluyla şekillendirme, dekorlama, sır hazırlama, sırlama… Devamı »

CİLTLEME

Bu branşın eğitim süresi 384 saattir. Ciltleme ile ilgili her türlü hazırlıkları, baskı sonrası işlemleri el ya da makine donanımı kullanarak ciltleme yapabilme bilgi ve becerisi kazandırıldığı bir eğitim programıdır. Konu Başlıkları: Matbaa el işlemleri, kâğıt kesme, harman, iç blok birleştirme 1, iç blok birleştirme… Devamı »

SANATSAL MOZAİK

Bu branşın eğitim süresi 275 saattir. Bu programda, mozaik öncesi işlemleri hazırlama, farklı renklerde kesilmiş düz taşları sert bir yüzeye yapıştırarak mozaik tekniğini uygulama bilgi ve becerileri kazandırılır. Konu Başlıkları: Kompozisyon oluşturma, mozaik pano deseni hazırlama, dekoratif ürünlerde mozaik uygulayabilme, mozaik pano yapma, ürünlerin bakımı ve… Devamı »

PORSELEN BOYAMA

Bu branşın eğitim süresi 256 saattir. Sır üstü dekorlama mesleğinin gerektirdiği form yapısına ve tekniğine uygun desen hazırlama, farklı tekniklerde sır üstü dekor uygulama, dekor pişirimi yapma ile ilgili yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitimin verildiği bir programdır. Konu Başlıkları: Nokta ve çizgi, açık-koyu ve ışık-gölge, tasarı… Devamı »

PASTEL BOYA RESİM

Bu branşın eğitim süresi 300 saattir. Pastel boya tekniğini tanıma ve uygulama, resim öncesi işlemlerini hazırlama, resmi kağıda aktarma bilgi ve becerisine sahip kişiler yetiştirmeyi hedefleyen bir programdır. Konu başlıkları: Temel kavramlar ve tanımlar, pastel boya tekniği, pastel boya tekniğinde iyi sonuçlar alma, aşamalarına göre… Devamı »

NAHT

Bu branşın eğitim süresi 504 saattir. Bu programda iş güvenliği önlemlerini alarak malzemeyi seçen, ahşaba yüzey oyma, tabii şekil oyma yapabilen, ahşaba kakma ve kaplamayla kakma uygulayabilen kişiler yetiştirilir. Konu Başlıkları: Elde kesme, elde şekillendirme, tabii şekil oyma, yüzey oyma, ahşap kakma, kaplama ile kakma,… Devamı »

KAT’I

Bu branşın eğitim süresi 248 saattir. Katı’ sanatı herhangi bir kağıt veya deri üzerindeki yazı veya deseni kesip çıkartarak bir başka kağıt ya da deriye yapıştırmak suretiyle gerçekleştirilen bir süsleme sanatıdır. Konu Başlıkları: Açık-koyu, ışık ve gölge, tasarı ilkeleri, renk, kat’ı tekniğine hazırlık, kat’ı tekniği…. Devamı »

GRAVÜR

Bu branşın eğitim süresi 248 saattir. Tekniğe uygun desen ve kalıp hazırlama, kalıba desen aktarabilme, gravür baskısı yapma becerisi kazandıran eğitim programıdır. Konu Başlıkları: Nokta ve çizgi, açık koyu ve ışık gölge, tasarı ilkeleri, doku, insan figürü, gravür. İstihdam Alanları: Mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri kazanan bireyler… Devamı »

KALİGRAFİ

Bu branşın eğitim süresi 380 saattir. Latin harfleriyle, süsleyerek yazı yazma sanatıdır. Programda öğrencilerin süsleme tekniklerini kullanarak yazı yazmayı öğrenmesi hedeflenmiştir. Konu Başlıkları: Kaligrafinin tanımı ve önemi, tarihi süreç, malzemeler, teknikler ve uygulama. İstihdam Alanları: Mesleki yeterlilikler kazananlar; sanat ve tasarım sektöründeki işletmelerde, turistik ve hediyelik… Devamı »

SERAMİK BİÇİMLENDİRME

Bu branşın eğitim süresi 401 saattir. Seramik şekillendirme yöntemlerini etkin biçimde kullanabilen, sırlı ve sırsız pişirim tekniklerine uygun olarak ürün ortaya koyabilme bilgi ve becerisinin kazandırıldığı eğitim programıdır. Konu Başlıkları: Çimdikleme ve sıvama yöntemi, sucuk yöntemi, plaka yöntemi, döküm yoluyla şekillendirme, dekorlama, sır hazırlama, sırlama ve… Devamı »

KARAKALEM

Bu branşın eğitim süresi 240 saattir. Kursiyere; karakalem resim öncesi gerekli malzeme hazırlıklarını yapma, kağıda resmi aktarma, karakalem resim tekniğini uygulama bilgi ve becerisinin kazandırıldığı bir eğitim programıdır. Konu başlıkları: Nokta ve çizgi, açıklık ve koyuluk, ışık ve gölge temel bilgileri, genel tasarı ilkeleri, renk… Devamı »