EĞİTİMDE OYUN ETKİNLİKLERİ

Bu branşın eğitim süresi 80 saattir. Bu programla bireylerin oyun esnasında çocukla iletişimde dikkat etmesi gereken bazı konular hakkında bilgi sahibi olmaları, oyunun önemini kavramaları, çocukların yaş ve gelişim düzeylerine uygun oyun etkinliklerini çocuğun rehberliğinde seçmeleri ve planlamaları, oyun için kullanılacak oyun araç-gereçler için güvenli… Devamı »

EĞİTİCİ OYUNCAK YAPIMI

Bu branşın eğitim süresi 80 saattir. Eğitici oyuncakların tanımı, önemi, çocuğun gelişimine etkileri ve çeşitleri hakkında bilgi edinme, eğitici oyuncak hazırlama ve uygulama becerilerinin kazandırıldığı bir öğrenme programıdır. Konu Başlıkları: Oyuncağın tanımı, eğitici oyuncaklar, eğitici oyuncağı hazırlama. İstihdam Alanları: Mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri kazanan bireyler çocuk… Devamı »

ÇOCUK BAKIMI VE OYUN ODASI SOSYAL ETKİNLİKLERİ (3-6 YAŞ)

Bu branşın eğitim süresi 80 saattir. Çocuk bakım ve oyun odası sosyal etkinlikleri programı 36- 72 aylık çocukların temel gelişimsel özellikleri dikkate alınarak farklı eğitim ihtiyaçlarını karşılamak üzere kursa devam eden yetişkinlerin, çocuklarının gelişimlerini destekleyecek nitelikli bakımın etkinliklerle sağlanması amaçlanmaktadır. Konu Başlıkları: Kendini tanıyabilme, başkalarını tanıyabilme,… Devamı »

ÇOCUK BAKIMI VE OYUN ODASI ETKİNLİKLERİ (3-6 YAŞ)

Bu branşın eğitim süresi 360 saattir. Çocuk bakım ve oyun odası etkinlikleri programı 36-72 aylık çocukların temel gelişimsel özellikleri dikkate alınarak; farklı eğitim ihtiyaçlarını karşılamak üzere kursa devam eden yetişkinlerin çocuklarının gelişimlerini destekleyecek nitelikli bakımın etkinliklerle sağlanması amaçlanmaktadır. Konu Başlıkları: Bedensel koordinasyon hareketler, kendini tanıyabilme,… Devamı »

0-3, 3-6,7-11, 12-18 YAŞ AİLE EĞİTİMİ

Bu Branşın Eğitim Süresi 210-70 saattir. “0-3, 3-6, 7-11, 12-18 Yaş Aile Eğitimi Kurs Programları” kapsamında yapılacak eğitim çalışmalarıyla ülke genelinde anne- babaların “anne-babalık becerileri”nin geliştirilmesi ve böylece aile içi ilişkilerin güçlendirilmesi yoluyla çocuğun ve ergenin var olan potansiyelini kullanmasını sağlamak amaçlanmaktadır. Belgelendirme: Eğitime katılan… Devamı »